background

Ortodontik Tedavi Çayyolu

Ortodonti Tedavine Kaç Yaşında Başlanmalıdır?

Ortodonti tedavisi için ilk muayene 7-8 yaşlarında yapılmaktadır. Dil,parmak emme gibi alışkanlıkların teşhis edildiği durumlarda ise tedavilere 4-5 yaşlarında da alışkanlık kırıcı apareyler ile başlanılabilinmektedir.8-11 yaşları arasında üst çene geriliği, alt çene ileriliği gibi problemlerinde çözümlenmesi için yüz maskesi gibi uygulamalara başvurulmaktadır. Dişsel bozukluklara yönelik tedaviler ise tüm dişlerin sürmesini takiben 11-12 yaşlarında başlanabilmektedir.

Daimi dişlerin sürmelerinin gecikmesi ortodontik tedaviye engel midir?

İçten veya dıştan tel teknikleri ile diş diziliminin düzeltilebilmesi için daimi olarak adlandırdığımız hayat boyu kullanılacak dişlerin hepsinin sürmüş olması gerekmektedir. Dişlerin sürmeleri ortalama 12 yaşlarında tamamlanmaktadır ancak genetik faktörler nedeniyle 14 yaşlarına kadar da diş sürmeleri uzayabilmektedir.

Kaç yaşına kadar ortodonti tedavisi uygulanabilir?

Ortodontik tedavi de belirli bir yaş sınırı yoktur. Dişler ve onları çevreleyen kemik dokusu ve dişetleri sağlıklı ise 50, 60 hatta protez hazırlığı için 70’Li yaşlarda dahi ortodontik tedavi uygulanmaktadır.

Ortodontik tedavilerde asitli içecekler neden önerilmemektedir?

Asitli içeceklerin tamamında bulunan yoğun asit dişleri çürütür ve ağız kokusuna neden olur. Asitli içeceklere maruz kalan mine yapılarında renk değişimleri ve aşınmalar oluşur. Ortodontik tedaviler esnasında asitli içeceklerin tüketimi ise gerek braketlerin çevresinde tutunmuş olan bakteri plaklarının çürük oluşturucu etkisini arttırması gerekse braketlerin yapıştırıcılarının çözünmesi sonrası braketlerde kopmalar meydana getirir.Braketlerin sıkça kopması hem tedavi süresini uzatacaktır hem de minesağlığı açısından iyi değildir. Ortodontik tedavi esnasında asitli içeceklerin tüketilmesi tedavi sonunda beyaz nokta lezyonları adı da verilen beyaz kare bölgeler de oluşturabilir.

Erişkinlerde ortodontik tedavi görebilir mi?

Günümüzde en az çocuklar kadar erişkinlerde ortodontik tedavi talep etmektedir. Ortodontik tedavide herhangi bir yaş sınırı olmadığından, kendi dişlerinin düzenlenmesini isteyen erişkinlere şeffaf plaklarla, içten tellerle ya da estetik tellerle ortodontik tedavi uygulanmaktadır.

Erişkinlerde uygulanan tedavilerde görünüm kötü olur mu?

Erişkin tedavilerine yönelik olarak günümüzde birçok estetik alternatif oluşturulmuştur.

Bu alternatifler:

1-İçten Tel Tedavisi(Lingual Teknik): Bu teknikte tel tedavisi dişlerin iç tarafından gerçekleştirildiği için erişkinlerin dışarıdan tedavi oldukları belli olmamaktadır. Tellerin dil tarafından uygulanmasından dolayı bu tedavi yöntemine lingual teknikte denilmektedir. İçten diş tellerine alışma süresi ortalama bir aydır.

2-Şeffaf Plaklarla Ortodonti: Ortodontik tedaviye görünümüm kötü olur endişesiyle başlamayan erişkinler için güzel bir tedavi alternatifidir. Bu teknikte ağız içi tarayıcılarla ağzın üç boyutlu görüntü kaydı alınır ve bu kayıt üzerinde tedavi simülasyonu yapılarak dişlerin tedavi sonrası görünümleri oluşturulur. Şeffaf Plakların 14 günde bir değiştirildiği İnvisalign sisteminde, dişlerin yüzeylerine ataşman adı verilen diş renginde tümsekcikler yerleştirilir.Bu noktalardan kuvvet alınarak plaklar dişleri hareket ettirir.

3-Estetik Tellerle Ortodontik Tedavi: Günümüzde gelişen teknolojiler braketlerin porselen olarak diş renginde üretilmelerine olanak sağlamaktadır. İçten tel tedavisi veya şeffaf plaklarla ortodontik tedaviye göre daha ekonomik olan bu yöntemle de erişkinler tedavi oldukları anlaşılmadan tedavi görebilmektedir.

Ortodontik tedavilerde Eklem Odaklı Yaklaşım Nedir?

Günümüzde eklemlerinde ağrı, diş gıcırdatma şikayetleri ya da dişlerinde aşınma olan bireylerde eklem odaklı ortodontik tedaviler uygulanmaktadır. Bu tedavilerde öncelikle eklem tomografisi alınarak eklemin glenoid fossa içerisindeki konumu tespit edilir. Klinik muayenede de ağrı haritası ile hastanın ağrılı bölgelerinin tespiti yapılır. Eklem konumundaki bozukluk ortaya konulduktan sonra klinikte alt çene konumlandırılması yapılarak mavi mum tekniği ile eklem splinti hazırlığı için ölçü alınır. Eklem splintinin amacı hastaları stabil bir kapanışa yönlendirmek ve dolayısıyla da stabil bir eklem pozisyonu elde ederek eklem ağrısı, ikili kapanış(dual bite) ya da dişlerde aşınma gibi etkileri önleyebilmektir.

0312 235 7701