background

Dr. Dt. Berk Özoğul

Ortaokul ve lise öğrenimimi TED Ankara Koleji’nde tamamladım. 2001-2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde lisans eğitimimi, 2006-2012 yılları arasında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Bölümü’nde de doktora eğitimimi tamamlayarak ‘Ortodonti Uzmanı’ ünvanını almaya hak kazandım.

Askerlik görevimi Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde gerçekleştirdim. Türk Ortodonti Derneği ve Ankara Diş Hekimleri Odası üyesiyim.

Çayyolunda yer alan ortodonti kliniğimde  ideal ortodontik tedavi hizmeti sunma hedefi ile gençlere ve erişkinlere yönelik sabit ve estetik ortodontik tedavileri ve  çene ortopedisi tedavilerini güncel metodlarla gerçekleştirmekteyim.

Ortodontik tedavilerde ilk muayene yaşımız 7 ila 8 yaşlardır. Ortodontik tedavi her yaşta uygulanabilir.

Herkese sağlıklı gülüşler dilerim.

 

Bilimsel Yayınlar

  • “Factors Effecting The Success of Implants Used in Orthodontic Treatment ” Berk Özoğul, Özer Alkan, Ferija Sali, Sevil Akkaya, Blerim Mehmeti Apolonia Sayı: 21 – sayfa: 81 – 91 Mayıs 2009 
  • “Are there any differences in mandibular opening and protrusive pathways between healthy Class I and II Adolescents ” Burcu Baloş Tuncer, Berk Özoğul, Sevil Akkaya, Korean J  Orthod 2011-41(2):127-137
  • “Akkaya Vertikal Protraksiyon Apareyi’nin İskeletsel ve Dentoalveolar Etkilerinin Reverse Headgear ile Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi “ Berk Özoğul, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Ocak 2012
Sözlü Bildiriler ve Posterler

  • “Pubertal Büyüme Atılımı Dönemindeki Bireylerde Servikal Vertebral Yaşın Değerlendirilmesi ” Dt.Özer Alkan, Dt Berk Özoğul, Prof.Dr.Sevil Akkaya Sözlü Bildiri, 11.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi  İzmir – 13-15 Ekim 2008.
  • “Prepubertal Dönemdeki Maksiller Yetmezlikle Karakterize İskeletsel Sınıf 3 Bireylerde Büyüme ve Gelişimin Kısa Dönem Etkilerinin Değerlendirilmesi ” Prof. Dr. Sevil Akkaya, Dt Berk Özoğul, Dt.Çağrı Gazioğlu Poster Bildiri Türk Ortodonti Derneği Kongresi-Ankara 2010
  • The Evaluation of Growth and Development in Skeletal Class 3 Individuals Characterized with Maxillary Deficiency in Prepubertal Period:Short-Term Effects ” Prof.Dr.Sevil Akkaya, Dt.Berk Özoğul Poster Bildiri 16. Balkan Ortodonti Birliği Kongresi(BASS 2011)- Bükreş Romanya 28 Nisan-1 Mayıs 2011
  • “Effects of Protraction Therapy with Active Vertical Protraction Appliance(AVPA) in High Angle Class III Patients” Prof.Dr.Sevil Akkaya, Dt Berk Özoğul, Dt.Çağrı Gazioğlu Poster Bildiri 87. Avrupa Ortodonti Derneği Kongresi(EOS 2011)  İstanbul 19-23 Haziran 2011.
  • “Craniofacial Growth in Untreated Skeletal Class III Subjects: A Semi-Longitudinal Study ” Prof. Dr. Sevil Akkaya, Dt Berk Özoğul, Dt.Çağrı Gazioğlu Poster Bildiri 87. Avrupa Ortodonti Derneği Kongresi(EOS 2011) İstanbul 19-23 Haziran 2011.
  • “A Comparative Evaluation of Active Vertical Protraction Appliance(AVPA) and Reverse Headgear: A Randomized Comparative Clinical Trial ” Dr Berk Özoğul, Prof.Dr.Sevil Akkaya Sözlü Bildiri, 101.Uluslararası FDI(Dünya Dişhekimliği Kongresi)  İstanbul – 28-31 Ağustos 2013.
  • “The Orthodontic Approach to the Congenital Deficiency of Maxillary Lateral Incisor.Case Report.” Dt Mehmet Kaplan, Dr Berk Özoğul, Dr Serkan Görgülü, Dr Hakan Dağ Poster Bildiri, 101.Uluslararası FDI(Dünya Dişhekimliği Kongresi)  İstanbul – 28-31 Ağustos 2013.

0312 235 7701