background

İmplant Herkese Uygulanabilir Mi?

İmplant tedavisi her hastaya uygulanabilir mi?

Ankara İmplant tedavisi için Çayyolu diş kliniğimize başvuran hastalarımızdan öncelikle medikal ve dental hikayelerine yönelik bir form doldurmalarını istemekteyiz, sonrasında da klinik ve radyolojik olarak hastalarımızın muayenesi tamamlanmaktadır. Kemik ve yumuşak doku artırımı gibi gerekli görülen durumlarda ileri görüntüleme tekniklerinden faydalanmaktayız. Günümüzde Ankara implant tedavisi herhangi bir sistemik rahatsızlığın ve restore edilemeyecek oranda sert ve yumuşak doku kaybının bulunmaması halinde çok geniş bir yaş aralığında her hastaya uygulanmaktadır.  

Muayenemizin ilk aşamasını oluşturan medikal hikaye kısmında hastalarımız düzenli bir ilaç kullanıp kullanmadıkları, herhangi bir maddeye ya da ilaca karşı alerjilerinin olup olmaması, hamilelik durumunun varlığı ve dönemi, radyoterapi ya da kemoterapi tedavisi geçmişi, sistemik bir hastalık sebebiyle düzenli kontrol altında olup olmadıkları değerlendirilir. Eğer hastalarımız tansiyon, şeker ya da troid gibi sistemik hastalıklar sebebiyle tedavi altındaysa , bu tedavilerinde değerlerinin stabil olması halinde implant tedavisi görmelerinde herhangi bir sakınca yoktur. Ancak kontrollerini aksatan, diyetlerine ve ilaç kullanımına uymayan hastalarda doktorlarından konsültasyon almak ve değerleri stabil olana kadar implant yapmamakta fayda vardı. Aksi bir durumda yara iyileşmesi ile ilgili sıkıntılarla karşılaşılabilinir.  İmplant tedavileri genellikle lokal anestezi altında yapılan işlemlerdir ve işlem sonrasında hastalara antibiotik, ağrı kesici gibi ilaçlar reçete edilmektedir. Bu maddelerden herhangi birine alerjinin olması tedavi için bir engel değildir. Yapılması gereken hastanın alerjik reaksiyon vermeyeceği maddelerle işleme devam edilmesidir. Hastaların geçmişinde özellikle baş boyun bölgesinden alınmış radyoterapi hikayesi varsa bu sadece implant için değil ağız içerisinde yapılacak bütün işlemler için büyük önem taşımaktadır. Aynı şekilde kemoterapi görmüş hastalarımızda da bu ilaçların vücuttan tamamen atılmaları bazen yıllar içerisinde gerçekleştiği için bu tür hasta gruplarında onkoloji doktorlarıyla dirsek temasında olmak ve konsültasyonsuz işlem yapmamak çok önemlidir. Sıklıkla kemik erimesi için kullanılan bifosfanatlar direk olarak kemik mekanizmasına etki ettiği için bu ilacın kullanımı durumunda muhakkak doktor iznine başvurulmalı, izin olmadan diş çekimi dahi yapılmamalıdır. Kan sulandırıcı kullanan ya da genetik bir kan rahatsızlığı olan bireylerde implantta dahil olmak üzere ağız içerisinde kanama yapabilecek bütün işlemlerde kan değerlerinin istenmesi gerekirse ilaçlarının düzenlenmesi gerekmektedir.

Klinik ve radyolojik olarak yapılan muayeneler sonucunda ileri kemik ve yumuşak doku kaybı olan hastalarımızdan alınan bilgisayarlı tomografiler sonucunda gerekli ölçümler yapılarak kemik ve yumuşak dokunun arttırılabilirliği değerlendirilir. Günümüzde gelişen tedavi teknikleri ve biomateryaller sayesinde kemik kaybı sebebiyle implant yapılamayacak hasta oranı çok düşük oranlara çekilmiştir.

 

0312 235 7701